Tarımsal Girdi Tedarik Zincirlerindeki Kilit Oyuncular: Zirai İlaç Bayileri

  • Alamettin Bayav Phd
  • Musa Evren AK
Keywords: Zirai mücadele, Bilgi kaynağı, Sürdürülebilirlik, Burdur

Abstract

Dünya gündeminin önemli konularından birisi de artan nüfusun gelecekte nasıl besleneceğidir. Bu nedenle birim alandan daha fazla ürün almak için gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede ıslah, farklı kültürel uygulamalar, girdi kullanımının artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konular ön plana çıkarılmıştır. Hastalık ve zararlıların mücadelesinde kullanılan ilaçların çiftçiye ulaştırılması zirai ilaç bayileri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Zirai ilaç bayileri çiftçiye sadece girdi temin etmekle kalmayıp aynı zamanda önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu çalışma Burdur ilinde faaliyet gösteren zirai ilaç bayilerinin genel durumu ve özelliklerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaç için 58 zirai ilaç bayisi ile yüz yüze anket yapılmıştır. Sonuçlar incelenen işletmelerin %79.3’ünün erkek, %32.8’inin 1-5 yıl tecrübeye sahip, %87.9’unun üniversite mezunu olduğunu göstermiştir. İşletmeler zirai ilaç bayiliği ile birlikte gübre, tarım alet ve makinaları ve tarımsal ürün ticareti de yapmaktadırlar. İşletmelerin tarla günü, konferans, seminer ve tanıtım gibi tarımsal faaliyetlere katılımı yüksektir. Piyasaya yeni sürülen ilaçlar ile ilgili bilgi çoğunlukla firma yetkililerinden ve internetten temin edilmektedir. İlaç tavsiye ederken ilacın ruhsatlı olması ve insan ve çevre sağlığına daha az zarar vermesine dikkat edilmektedir. İşletmelerin tarımsal alana bilgi sağlayan kuruluşlarla işbirliği zayıftır. En önemli sorun fiyat istikrarsızlığı ve ödemelerdeki nakit sıkıntısıdır. Zirai ilaç bayilerinin ve çiftçilerin eğitimi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi, zirai ilaç bayilerinin nakit sıkıntılarını giderecek çabaların ortaya koyulması önemli konular olarak değerlendirilmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2024-04-30
Section
Articles